فارسی | English
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 8.jpg

استراتژی و هدف

شرکت اقلیم داروی رازی درسال  84به ثبت رسید ودر سال 87 مامور به توزیع دارو شد

این شرکت درزمینی به مساحت 22 هزارمترمربع که بیش از2000 مترآن اختصاص به سوله ی دارو میباشد توزیع وفعالیت خودراپیش میبرد.

هدف این شرکت:

با استفاده از دانش وفن آوری روز و نوآوری و افزایش بهره وری از امکانات و منابع خود همواره می کوشد محورهای راهبردی در وجه مشتریان که مشمول:

- سبدکالای مناسب

- ارائه خدمات تحویل فوری و اورژانسی

- فاصله مناسب سفارش تا تحویل کالا

- اطلاعات علمی مناسب فروشنده

بروز بودن تجهیزات سفارشگیری

را به بهترین شکل ممکن عملی سازد.

همچنین بارقابت شرافتمندانه و احترام به همکار و در عین حال با سعی در پیشی گرفتن برای استراتژی خارجی و تامین پرسنل توام با خوش رفتاری و قدرشناسی و ایجاد فرصت برای پیشرفت از استراتژی های داخلی این شرکت می باشد.

رمزش:

همواره سرعت و صداقت در کار است و کسب رضایت مخاطبان محور حرکتش.

ویژگی ممتاز نسبت به رقباء:

شرکت اقلیم داروی رازی مفتخراست به، برخورداری از مزیت های قابل اتکایی از قبیل:

- نام تجاری معتبر

- جایگاه مناسب دربین شرکتهای پخش

- تعصب سازمانی همکاران و حاکمیت خرد جمعی .

بازارهدف:

شرکت اقلیم داروی رازی به جهت استانی بودن درمحدوده جغرافیایی استان خوزستان و استان کهگیلویه و بویراحمد ارائه خدمات می نماید.

سیستم حمل ونقل:

مطابق با(GDP) باقابلیت ردیابی و کنترل درمرکز توزیع

دیدگاه کلان سازمان نسبت به کارکنان:

ما همکارانمان را با ارزشمندترین سرمایه و دارایی سازمانی دانسته و بر این باوریم که رشد و تعالی شرکت اقلیم داروی رازی وابسته به ارتقاء سطح کمی و کیفی نیروی انسانی آن است.